AKILLI BELEDİYECİLİK ZİRVESİ

19-20 Aralık 2018

AKILLI BELEDİYECİLİK ZİRVESİ

19-20 Aralık 2018

KİMLER KATILMALI


Marmara Belediyeler Birliği’nin 2013 yılında başlattığı “Akıllı Belediyecilik Zirvesi”nin bu yıl 4’üncüsü düzenleniyor. Belediyelerimizin, halka kamusal hizmet üreten kurumlarımızın ve ilgili özel sektör kuruluşlarının bir araya getirilmesi hedeflenen #ABZ2018 kapsamında; belediyelerimizin başarılı örneklerinin diğer katılımcılar ile paylaşılması, alternatif fikirlerin gözlemlenmesi, akademisyenlerin bilimsel yaklaşımları, sivil toplum örgütlerinin fayda/zarar analizleri, bakanlıklar ve bağlı genel müdürlüklerin mevcut durumu değerlendirmesi, yeni gelişmeler hakkında bilgi vermesi, kanun ve mevzuatlar nezdinde planlanan gelişmeler, yeni hedefler konularında yapılacak paylaşımları ile özel sektörün dinamik şirketlerinin teknolojiye kazandırdıkları ivmenin sergilenmesi amaç edinilmiştir.

Belediyelerimizin su ve kanalizasyon hizmetleri, kamu ve özel iştirakleri ile elektrik ve doğalgaz dağıtım şebekelerimizin ise enerji sektöründe halka sundukları hizmet ve teknolojileri anlatabilecekleri, rekabetçi fikirlerin ve projelerin sergileneceği, sektörün lokomotifi firmaların çizdiği vizyonu takip etmek isteyen katılımcılarımızın önemli bilgiler elde edebileceği bir zirve hazırlanmıştır.

#ABZ2018, Teknoloji ve Telekomünikasyon sektörünün hızla geliştiği, her geçen gün mobilitenin hayatımıza daha fazla girdiği bir dünyada; sahada etkin hizmet üretimi için gerekli donanım ve yazılımların sergileneceği önemli bir fırsattır.

Katılımcı olarak aramızda görmek istediğimiz belediyelerimiz ve enerji sektörünün değerli yöneticilerinin, teknolojiden üretilen hizmetlere, kanun ve mevzuatlardan başarı hikayelerine, bakanlıklarımızdan, denetleme mekanizmalarına, özel sektörden yurt dışı konuklara kadar her alanda büyük paylaşımlar ve kazanımlar elde edebilecekleri bir zirve gerçekleştirilecektir.

Zirve süresince fuaye alanlarında pek çok stant kuracak olan kamu ve özel sektör temsilcileri, faaliyetleri ile ilgili katılımcılara detaylı bilgi sunabilecek, ürünlerini sergileme fırsatı bulabilecektir.

2 gün süre ile aynı anda gerçekleştirilecek paralel oturumlar dahilinde pek çok önemli bilgi ve tecrübe seçkin uzmanlar nezdinde katılımcılar ile buluşacaktır.

Zirve kapsamında, kurumunuzda değişik birimlerde yer alan yöneticilerin her birinin, ayrı ayrı ilgi alanları dahilinde farklı konu başlıklarından yararlanması düşünülmüştür. Bu amaçla kurumunuzun hukuk biriminin kendi konusu ile ilgili bir oturuma katılabileceği gibi Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon, Yazılım, Mevzuat ve İhale Birimleri gibi diğer birimleri de kendi ilgi alanları dahilinde bir başka oturuma iştirak edebilirler. Her kesimden yöneticiyi ilgilendirecek ölçekte organize edilen zirveye kurumunuzun ilgili birimlerinin katılımı sağlanacak fayda açısından elzemdir.

Katılımınız ile bizleri onurlandırmanızı bekliyoruz.

BELEDİYELERİMİZDEN KATILIMI YARARLI OLACAK BİRİMLERİ
 • Belediye Başkanları
 • Başkan Yardımcıları
 • Genel Sekreterler
 • Meclis Üyeleri
 • Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlükleri
 • Abone İşleri Daire Başkanlıkları
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları
 • Fen İşleri Müdürlükleri
 • Tahakkuk ve Müdürlükleri
 • Faturalandırma ve Yasal Borç Takip Müdürlükleri
 • Araştırma Geliştirme(Ar-Ge) Birimleri
 • Zabıt Kararlar Daire Başkanlıkları
 • Hukuk Müşavirlikleri
 • Yazı İşleri Müdürlükleri
 • Teftiş Birimleri

ENERJİ SEKTÖRÜNDEN KATILIMI YARARLI OLACAK BİRİMLER
 • Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri
 • Mütevelli Heyeti Üyeleri
 • Genel Müdürler
 • CEO
 • CIO
 • CFO
 • Tahakkuk ve Faturalandırma Birimleri
 • Bilgi İşlem Direktörlükleri
 • Kurumsal Teknoloji ve Ar-Ge Birimleri
 • Yazılım ve ERP Çözümleri Birimleri
 • Mobil Çözümler ve Saha Operasyonları Yönetimi Birimleri
 • Mevzuat, Karar Kontrol ve Destek Birimleri
 • Borç ve Yasal Takip Birimleri
 • İhale ve Usul Düzenleme Birimleri
 • Telekomünikasyon Teknolojileri ve Destek Birimleri
 • Teknik Donanım ve Destek Birimleri
 • Pazarlama ve Kurumsal Satış Birimleri
 • EPDK İlişkileri ve Düzenleme Kurulu
 • İş Geliştirme Birimleri
 • Kanal Destek Birimleri

ÖZEL SEKTÖRÜNDEN KATILIMI YARARLI OLACAK BİRİMLER
Türkiye’deki tüm belediyeler, belediyelere bağlı birimler ve bu belediyelerin kurmuş olduğu kamu iktisadi iştirakleri ile mevcut iş imkanlarına sahip firma ve markalar ile tanışmak ya da belediyelerin ihtiyaçlarını tahlil ederek yeni iş imkanlarını önerebilecek girişimci özel sektör markalarının buluşması için bu sene ikincisi düzenlenen AKILLI BELEDİYECİLİK ZİRVESİ bir fırsat niteliğindedir.
 
 • IT şirketleri
 • Yazılım şirketleri
 • Veritabanı yönetimi firmaları
 • Yazılım ve donanım güvenliği firmaları
 • Sistem yönetimi firmaları
 • Mobil cihaz tedarikçisi markalar
 • Coğrafi veri üretme ve işleme üzerine çalışan firmalar
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri üreten firmalar
 • Kent Bilgi Sistemleri üreten firmalar
 • Harita teknolojileri üreten firmalar
 • Topografik ölçümlendirme firmaları
 • Elektronik / Mobil İmza entegratörü firmalar
 • Çağrı Merkezi kuran firmalar
 • Çağrı Merkezi yönetim yazılımları üreten firmalar
 • Santral sistemleri firmaları
 • Otobüs üreten firmalar
 • Çöp ve temizlik araçları üreten firmalar
 • İş Makineleri üreten firmalar
 • Şehir mobilyaları üreten firmalar
 • Aydınlatma ekipmanları üreten firmalar
 • Sinyalizasyon sistemleri firmaları
 • Kazısız teknolojiler ve kontrol sistemleri üreten firmalar
 • Mikro Tünelcilik alanında çalışan firmalar
 • Karasal ve deniz altı tünel teknolojileri üreten firmalar
 • Asfalt teknolojileri üreten firmalar
 • Beton ve parke taşı üreten firmalar
 • Zemin etüdü ve gayrimenkul danışmanlığı üreten firmalar
 • Atıksu ve kanalizasyon teknolojileri üreten firmalar
 • Arıtma teknolojileri üreten firmalar
 • SCADA ve uzaktan telemetri hizmetleri veren firmalar
 • Hukuksal danışmanlık firmaları
 • Avrupa Birliği projeleri için entegrasyon süreçlerini yöneten firmalar
 • Bankalar
 • Finans kurumları
 • Danışmanlık firmaları
 • Fatura Tahsilat Sistemleri kuran finans kurumları